Onderwijsbegeleiding en advies


Hedendaags onderwijs vraagt veel nieuwe vaardigheden van leerkrachten en kinderen. Ik denk graag mee hoe ik voor jullie school iets kan betekenen in toekomstgericht onderwijs. Zowel op pedagogisch vlak, te denken aan de executieve functies en 21st century skills, als op didactisch vlak. Hoe kunnen we meer vanuit leerlijnen werken? Betekenisvolle projecten aanbieden? Of werken met ICT middelen of video en media. 

 

Ik houd van het ontwikkelen van onderwijs vanuit creativiteit en gezamenlijkheid met het team van de school en wanneer nodig met kinderen en ouders. 

 

START de beweging en ga samen met mij het avontuur aan om ook nieuwe dingen te proberen bij jullie op school & MAKE The difference!  

Co-teaching


Co-teaching is een vorm van coaching-on-the-job, waarbij een collega of deskundige als evenwaardige partner met de leraar ín de klas werkt. De leraar wordt tijdens de les gecoacht en kan de adviezen en tips dus direct uitproberen. Dat heeft grote meerwaarde: het vergroot de handelingsvaardigheid en verbetert de attitudes van de leraar. Co-teaching voorziet hem of haar zo van krachtig en doeltreffend gereedschap in de les en biedt daarmee meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld alleen ‘extra handen in de klas’. 

 

Ik bied co-teaching op leerkrachtgedrag en leerkrachtvaardigheden vanuit de hulpvragen van de leerkrachten zelf, maar ook co-teaching op kindniveau, waarbij ik samen met de leerkracht de ondersteuning voor het kind opzet binnen de groep. 

Interne begeleiding


De interne begeleiding van een basisschool richt zich vooral op de zorg in de school. Dit kan praktische begeleiding van leerkrachten zijn, maar kan zich ook richten op beleid binnen de zorgstructuur. Maar ook teamcoaching of visieontwikkeling is een deel van de taken die ik samen met de school op zou kunnen pakken. 

 

Ik pak projectmatig zaken op die binnen de school spelen of nodig zijn. Te denken aan onderwijsinhoudelijke studiedagen of verandertrajecten of professionaliseringstrajecten. Ook samen met de intern begeleider van jullie school een verbeterslag maken op gebied van zorg en ondersteuning is een mogelijkheid. 

 

Interim IB

Momenteel ben ik schooljaar 2022-2023 niet beschikbaar voor IB opdrachten. Wel kan ik jullie nog ondersteunen met extra handen voor een project op gebeid van zorg of kwaliteit. 

 

Aan de hand van de opdracht die we samen bespreken maak ik een voorstel voor het aantal uren per week dat ik bij jullie kom werken. 

 

Ik ben gespecialiseerd in vernieuwingsonderwijs, dus zijn jullie op zoek naar een interim begeleider passend bij jullie onderwijsconcept? Neem dan gerust contact met mij op. 


Verander- en verbetertraject

Tijdens mijn Masterstudie heb ik mij voor een groot gedeelte gericht op innovatiemanagement en verandertrajecten. Ik werk hierbij vanuit de theorien van Otto Scharmer en Cameron en Quinn. Ik kijk graag met u mee naar verandertrajecten op gebied van IB, kwaliteitszorg of onderwijsinhoud. Ik heb ervaring met verbetertrajecten op het gebied van spelling, taal, WO, rekenen en gedrag / sociaal emotionele ontwikkeling binnen scholen voor primair onderwijs.

 

Dus heb je een leuke opdracht om het onderwijs op jullie school nog beter te maken? Dan kom ik graag langs voor een kopje koffie